Ενδιαφέρει Ιδιοκτήτες Ακινήτων

Η πλατφόρμα προβάλλεται από το κτηματομεσιτικό γραφείο ‘MESHITI REAL ESTATE AGENCY’, όπου αδειούχα κτηματομεσίτης είναι η κυρία ΜΕΣΙΗΤΗ ΑΡΕΤΗ (ΡΙΤΑ), με ΑΜ 904 και ΑΑ 450.

Με εμπειρία σε σχέση με τα κτηματομεσιτικά, πέραν των 10 ετών, προτεραιότητα μου ήταν πάντοτε η προώθηση ποιοτικών ακινήτων (ποιοτικής δηλαδή κατασκευής) και η προβολή ξεκάθαρης εικόνας προς τους πελάτες μας, με σεβασμό πάντοτε προς τον αγοραστή αλλά και προς τον πωλητή.

Η έδρα μας είναι η Λεμεσός – Κύπρος κατά συνέπεια, η απασχόληση του γραφείου μου περιορίζεται στην επαρχία Λεμεσού επειδή ακριβώς είναι η Επαρχία για την οποία έχω γνώση για τις τάσεις της αγοράς και έτσι θεωρώ ότι μπορώ να παραμένω σωστή με τους πελάτες του γραφείου μου.

Το γραφείο μου επισκέπτεται όλα τα  ακίνητα που προωθούμε στην επαρχία της Λεμεσού κατά συνέπεια οι βοηθοί μου και εγώ, έχουμε ως αρχή να προβάλουμε λεπτομερή περιγραφή του ακινήτου καθώς και πλήρη στοιχεία των φυσικών και νομικών χαρακτηριστικών του, διά όσο το δυνατό αποφυγή ταλαιπωρίας του πελάτη αλλά και του κύριου του ακινήτου.

Αφορά Ιδιοκτήτες Ακινήτων

Ποιος ο σκοπός που εξυπηρετεί η πλατφόρμα bidsonbids.net και γιατί ενδιαφέρει ιδιοκτήτες ακινήτων;

Ο σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε μία απλή και ταυτόχρονα εύκολη στην χρήση πλατφόρμα, έτσι ώστε να προβληθούν ακίνητα προς πώληση, ενώ θα παρέχεται συνάμα η δυνατότητα σε πραγματικά ενδιαφερόμενους, (όποτε το επιθυμούν), να υποβάλουν προσφορά εκδηλώνοντας έτσι το ενδιαφέρον τους διά μέσου της πλατφόρμας μας, απλά και γρήγορα, εφόσον αρχικά εγγραφούν ως συνδρομητές.

Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες που επιθυμούν να προβάλουν το ακίνητο τους με αρχική τιμή (starting price), η οποία θα κυμαίνεται περί το ποσό εκτίμησης του ακινήτου τους, να αναθέσουν στο γραφείο μας να το προωθήσουμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατό προσφορά από τους ενδιαφερόμενους, καθορίζοντας ταυτόχρονα το ελάχιστο αποδεχτό ποσό (που μπορεί να είναι περί το 10-20% ψηλότερο από το ποσό εκτίμησης), σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς συνεχόμενες επισκέψεις στο ακίνητο τους, αλλά και μόνο από έτοιμους πελάτες.

Παρακάμπτουμε δηλαδή με αυτή την διαδικασία πελάτες που θα προβούν σε διαδικασία εξασφάλισης δανειοδότησης, αλλά και αποφεύγεται η ταλαιπωρία με συνεχόμενες επισκέψεις στο ακίνητο τους χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον από πελάτες.

Η ανάθεση προς το γραφείο μας θα έχει συνολική διάρκεια 4 μήνες, ενώ η διάρκεια που θα λειτουργεί το σύστημα διά αποδοχή προσφορών, θα είναι 15 ημέρες. Η διάρκεια προβολής του ακινήτου θα είναι 1 μήνας.
Μετά την λήξη των 15 ημερών, σε περίπτωση που δεν ληφθούν προσφορές για το ακίνητο, η διαδικασία θα επαναληφθεί σε χρόνο που θα καθοριστεί αρχικά στην ανάθεση που θα πάρει το γραφείο μας από τον κύριο/συγκύριους, εντός της χρονικής περιόδου των 4 μηνών που θα διαρκεί η ανάθεση.

Η χρέωση για την παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών πληρωτέα από τον ιδιοκτήτη, διατηρείται χαμηλή, ειδικότερα για ακίνητα ψηλής αξίας, ενώ μικρή συμμετοχή στην πληρωμή των κτηματομεσιτικών μας υπηρεσιών θα έχει και ο αγοραστής, έτσι ώστε να λαμβάνονται προσφορές από πραγματικά ενδιαφερόμενους.

Οι χρεώσεις του γραφείου που αφορά τον ιδιοκτήτη, θα δοθούν σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας με την χρήση της πλατφόρμας ‘bidsonbids.net’, δηλαδή με την μέθοδο αποδοχής προσφορών.

Οι χρεώσεις του γραφείου μας θα δοθούν γραπτώς σε ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Η κτηματομεσίτης ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του γραφείου θα εξασφαλίσουν με την γραπτή ανάθεση, να εξασφαλιστούν συγκεκριμένα στοιχεία έτσι ώστε προτού ξεκινήσει η προβολή του ακινήτου να αναγράφονται στην πλατφόρμα οι ακόλουθες πληροφορίες:

1. Τα στοιχεία και την περιγραφή του ακινήτου, όπως φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά του,
φωτογραφίες και/ή βίντεο, πάντοτε σε συνεννόηση με τον κύριο του ακινήτου (για επαγγελματική φωτογράφηση ή και βίντεο θα υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση).

2. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα καθορίσει διαφορετικό ποσό αύξησης ανα προσφορά. Το μέγιστο ποσό σταθερής αύξησης για ακίνητα μεγάλης αξίας είναι 5000.00.  Τα ακίνητα με ελάχιστο αποδεκτό ποσό κάτω από 500,000.00  η σταθερή αύξηση θα είναι 2000.00 ενώ για τα ακίνητα  που θα καθορίζεται ελάχιστο αποδεκτό ποσό πέραν του 500,000.00 η σταθερή αύξηση των προσφορών θα είναι 5000.00

3. Οι διαθέσιμες ημερομηνίες για 3 συνολικά επισκέψεις στο ακίνητο, με προκαθορισμένη ώρα,

4. Θα καθορίζεται το ποσό εκκίνησης (starting price),

5. Θα καθορίζεται το ελάχιστο αποδεκτό ποσό εκ μέρους του ιδιοκτήτη για την διαδικασία προσφορών

6. Θα καθορίζεται το ποσό αύξησης ανά προσφορά, (π.χ. το σύστημα θα ρυθμιστεί για αποδοχή προσφορών που θα αυξάνονται κάθε φορά κατά Ε2000.00 μίνιμουμ)

7. Θα καθοριστεί το μίνιμουμ αποδεκτό ποσό για να γίνει αποδεκτή η πώληση του ακινήτου.

8. Το πληρωτέο ποσό που απαιτείται για την κράτηση του ακινήτου καθώς και το ποσό που απαιτείται για την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης, θα καθοριστούν από την αρχή.

9. Σε περίπτωση που θα επιθυμούσατε να συνεργαστείτε με κάποιο δικηγορικό γραφείο άλλο από αυτό που σας προτείνουμε, θα μπορείτε να το αναφέρετε κατά την ανάθεση.  (το γραφείο θα προτείνει μερικά δικηγορικά γραφεία τα οποία θα ενημερώσει για την πλατφόρμα).

Ακίνητα που δεν επιθυμεί το γραφείο να προβάλει διά μέσου της πλατφόρμας bidsonbids:

Δεν αναλαμβάνουμε για προώθηση:

1. Ακίνητο πέραν της Επαρχίας Λεμεσού.
2. Χωράφι που πωλείται ‘ως μερίδιο’.
3. Οικία που πωλείται π.χ. στο ½ μερίδιο του όλου ενώ το άλλο ½ ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη εφόσον δεν υπάρχει ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας.
4. Οικόπεδο που πωλείται π.χ. το ½ μερίδιο που ο ιδιοκτήτης του άλλου 1/2 μεριδίου δεν είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης που πωλεί.
5. Περίκλειστο χωράφι (χωράφι χωρίς εγγεγραμμένο δρόμο δηλαδή).
6. Χωράφι που εμπίπτει σε ζώνες προστασίας ή ζώνες γεωργικές ή κτηνοτροφικές.
7. Οικία που δεν διαθέτει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης ενώ διαθέτει τίτλο ‘ως οικόπεδο’ είτε ως χωράφι μόνο. (απαιτείται πιστοπ. Τελικής έγκρισης δηλαδή χωρίς ή με σημειώσεις).
8. Κτίριο / οικία / διαμέρισμα / γραφείο / κατάστημα που διαθέτει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης με ‘μη εξουσιοδοτημένες εργασίες’.
9.Ακίνητο με μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ή με επιβαρύνσεις, π.χ. ‘Μέμο’Interim Order’.
10.Ακίνητο στα δυτικά προάστια της Λεμεσού πέραν των κοινοτήτων ‘Αγιος Αμβρόσιος.
11. Ακίνητο στις ορεινές περιοχές.
12. Ακίνητο στα ανατολικά προάστια, πέραν από το Πεντάκωμο ή πέραν από την Ασγάτα ή πέραν από την Παρεκλησιά ή την Ακρούντα.

Το γραφείο αποδέχεται την γραπτή αποκλειστική ανάθεση για συνολική περίοδο 4 μηνών ενώ θα πρέπει η ανάθεση να συνοδεύεται με:

– Βεβαίωση από το τραπεζικό ίδρυμα για το ποσό που ζητείται να εισπραχθεί για εκείνη την περίοδο για απαλλαγή του ακινήτου από την υποθήκη είτε για εξάλειψη της υποθήκης (εφόσον εξυπηρετείται το δάνειο).
– Πρόσφατο τίτλο ιδιοκτησίας του τρέχον μήνα (μόνο),  όπου θα φαίνονται όλοι οι συγκύριοι.
– Πρόσφατο επίσημο τοπογραφικό.
– Πιστοποιητικό έρευνας των τελευταίων 15 ημερών πριν την υπογραφή της ανάθεσης.  (σημειώνεται ότι προτού ετοιμαστεί η συμφωνία πώλησης, σε περίπτωση που υπάρξει δηλαδή ενδιαφερόμενος, το δικηγορικό γραφείο δυνατόν να σας ζητήσει να εκδώσετε πρόσφατο πιστοποιητικό έρευνας).
– Πρωτότυπο ή το πιστοποιημένο αντίγραφο από γενικό ή ειδικό πληρεξούσιο  και πιστοποίηση από δικηγόρο ότι το πληρεξούσιο είναι έγκυρο και ότι βρίσκεται  σε ισχύ σε περίπτωση που εκτελείτε καθήκοντα αντιπροσώπου.  Το πληρεξούσιο θα τύχει ελέγχου από νομικό σύμβουλο που θα διορίσει ο ιδιοκτήτης.

Άλλες σημαντικές διευκρινίσεις που σας αφορούν: 

 • Το κτηματομεσιτικό γραφείο δεν θα είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία της συμφωνίας κράτησης, ούτε και της συμφωνίας πώλησης, παρόλα αυτά μπορούμε να σας προτείνουμε ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο, (στην Λεμεσό είτε στην Λευκωσία), ενώ τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται σε πληρωμή εξίσου, των εξόδων ετοιμασίας της συμφωνίας πώλησης και της συμφωνίας κράτησης. Σε περίπτωση που ο κάθε συμβαλλόμενος διορίσει δικό του νομικό σύμβουλο, ο κάθε συμβαλλόμενος θα πληρώσει για την δική του ανάθεση. Σε κάθε περίπτωση το γραφείο δεν θα έχει ανάμιξη σε αυτό το θέμα, ούτε και σε έξοδα που σχετίζονται με αυτά τα θέματα.
  Το ποσό που θα αναγράφεται ως ‘ποσό εκκίνησης’/’starting price’, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση το τελικό τίμημα πώλησης.
  • Ο κύριος του ακινήτου και γενικά όλοι οι συγκύριοι, αποδέχονται κατά την γραπτή συγκατάθεση τους ότι το ποσό προσφοράς αυξάνεται κατά  …..€000.00σ ( ……χιλιάδες ευρώ), π.χ. €2000.00 κάθε φορά κατά την διαδικασία προσφορών. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα καθορίσει διαφορετικό ποσό αύξησης της προσφοράς, μαξ €5000.00 για ακίνητα μεγάλης αξίας.
  • Το άτομο που είναι ο συνδρομητής στην πλατφόρμα μας, θεωρούμε ότι είναι ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, (είτε εκτελεί καθήκοντα αντιπροσώπου για τον ενδιαφερόμενο αγοραστή), θα έχει την δυνατότητα να επισκεφθεί στην παρουσία του κτηματομεσίτη είτε του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του, το ακίνητο που τον ενδιαφέρει, κυρίως προτού ξεκινήσει η διαδικασία προσφορών ή κατά την διάρκεια της διαδικασίας, ενώ δεν θα καθορίζεται επιπλέον συνάντηση εφόσον δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.  Σε περίπτωση παρόλα αυτά που είναι ο νικητής / κατακυρωτής των προσφορών προτού υπογράψει την συμφωνία κράτησης ή πώλησης, αλλά μετά την πληρωμή των υπηρεσιών μας, μπορεί να ζητήσει από το γραφείο μας για διευθέτηση ακόμα μίας επίσκεψης στο ακίνητο.
 • Το ποσό κράτησης θα είναι €10,000 για όλες τις συμφωνίες κράτησης.
 • Το ποσό προκαταβολής θα καθοριστεί ως ποσοστό από τον κύριο του ακινήτου και θα κυμαίνεται μεταξύ 30-40% του συνολικού τιμήματος πώλησης.

Οι συναντήσεις θα είναι προκαθορισμένες και θα επιτρέπονται μόνο με την παρουσία αντιπροσώπου του κτηματομεσιτικού γραφείου.

 • Το κτηματομεσιτικό γραφείο, σε συνεννόηση με τον κύριο του ακινήτου, δυνατόν να επαναλάβει την διαδικασία προβολής για αποδοχή προσφοράς, για μία φορά ακόμα, κατά την διάρκεια ισχύος της ανάθεσης αποκλειστικότητας, εντός δηλαδή της περιόδου των 4 μηνών που διαρκεί η ανάθεση.

Τα άτομα που θα έχουν δικαίωμα και μόνο με την παρουσία του γραφείου, να επισκεφθούν το ακίνητο, είναι:

 1. Ο Συνδρομητής, εφόσον είναι ο Ενδιαφερόμενος Αγοραστής.
 2. Ο Ενδιαφερόμενος αγοραστής εφόσον έχει δηλωθεί από τον συνδρομητή ως ενδιαφερόμενος.
 3. Συγγενής μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένειας του Ενδιαφερόμενου Αγοραστή (Με την έννοια δευτέρου βαθμού συγγένειας εννοείται: Πατέρας ή / και η μητέρα/ή και η αδελφή ή /και ο αδελφός ή /και η θυγατέρα ή/και ο υιός ή/και η σύζυγος ή/και ο σύζυγος), μόνο για τον νικητή θα ισχύσει αυτό.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε συνάντηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου με κάποιο από τους συνδρομητές ή με κάποιο ενδιαφερόμενο αγοραστή.

Σε κάθε περίπτωση ο συνδρομητής θα πρέπει να δηλώσει τον ενδιαφερόμενο αγοραστή στην φόρμα συνδρομής και ο ενδιαφερόμενος αγοραστής ή ο συνδρομητής να ενημερώσει το γραφείο πριν την επίσκεψη στο ακίνητο για το άτομο (μέχρι δευτέρου βαθμού) που θα επισκεφθεί το ακίνητο με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

Σε περίπτωση που ο συνδρομητής αποφύγει να ενημερώσει το γραφείο είτε επιδιωχθεί η επίσκεψη στο ακίνητο άλλων προσώπων που δεν δηλώθηκαν είτε τα στοιχεία τους δηλώθηκαν αλλά είναι ελλιπή, δεν θα επιτραπεί η επίσκεψη στο ακίνητο και δεν θα επιτραπεί η υπογραφή συμφωνίας κράτησης και συμφωνίας πώλησης εκτός με το άτομο που δηλώθηκε ως ενδιαφερόμενος αγοραστής.  Σε κάθε περίπτωση ευθύνη έχει ο συνδρομητής.

Κατά συνέπεια το γραφείο καθώς και ο ιδιοκτήτης θα γνωρίζει τα στοιχεία των ατόμων που θα επισκεφθούν το ακίνητο του και όλοι θα επιβεβαιώσουν γραπτώς όταν παρευρεθούν, υποδεικνύοντας την ταυτότητα τους ή το διαβατήριο τους (τα στοιχεία τους όπως δηλώθηκαν).

Δυσλειτουργία/Τερματισμός λειτουργίας/Απώλεια Χρήσης:

 • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, τερματισμού ή προσωρινής απώλειας της υπηρεσίας που προσφέρει η πλατφόρμα, η προσφορά δυνατόν να καταστεί άκυρη. Σε αυτή την περίπτωση, το Γραφείο δεν εγγυάται την συνεχόμενη και χωρίς εμπόδια ή χωρίς απώλεια προβολής της πλατφόρμας για λόγο που είναι πέραν της αρμοδιότητας και της βούλησης του Γραφείου.
 • Σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις το Γραφείο θα καταβάλει όλες τις δυνατές και λογικές προσπάθειες έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταστεί η χρήση της πλατφόρμας σε λειτουργεία. Το Γραφείο δεν θα είναι υπεύθυνο σε περίπτωση ακύρωσης της προσφοράς/ των προσφορών  ή/και ακύρωσης ολόκληρης της διαδικασίας.

Το Γραφείο δεν φέρει ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνο  σε πληρωμή αποζημιώσεων ή σε πληρωμή δικηγορικών εξόδων ή νομικών αξιώσεων, είτε για απώλεια κέρδους, είτε λόγω της απώλειας λειτουργίας, λόγω δυσλειτουργίας, ή λόγω απενεργοποίησης από την πλατφόρμα του ακινήτου / των ακινήτων, ή προβληματικής λειτουργίας της πλατφόρμας ή λανθασμένης λειτουργίας, είτε για λόγους έκτακτης ανάγκης που αφορούν τον ιδιοκτήτη είτε για λόγους επιβολής από τον ιδιοκτήτη για άμεσο τερματισμό της προβολής του ακινήτου είτε εάν προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας του αδειούχου κτηματομεσίτη ή του υπαλλήλου του που χειρίζεται την πλατφόρμα που καθιστά αδύνατο τον έλεγχο της πλατφόρμας και/ή των προσφορών και/ή την επικοινωνία με ιδιοκτήτη/ιδιοκτήτες του ακινήτου που προβάλλεται , για το οποίο θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι αγοραστές είτε νικητής προσφορών είτε λόγοι που καθιστούν αδύνατη την επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή ή τον συνδρομητή.

Το Γραφείο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία , διακοπή, απώλεια  υπηρεσίας και  διακοπή διαδικτύου.

Ο Συνδρομητής είτε ο κύριος / συγκύριος/ συγκύριοι, δεν δικαιούνται να αξιώσουν και το Γραφείο δεν θα καταβάλει προς όφελος του Συνδρομητή ή ενδιαφερόμενου αγοραστή/ή σε προσφοροδότη, οποιαδήποτε αξίωση, ούτε και προς όφελος του κύριου/συγκύριου/συγκύριων του ακινήτου που προβάλλεται / προβλήθηκε ή θα προβληθεί , αν τα πιο πάνω αναφερόμενα επισυμβούν , ή/και κατά την διαδικασία προβολής του ακινήτου ή/και κατά την διαδικασία υποβολής ή κλείσιμο μίας προσφοράς ή και κατά την περίοδο ισχύος της ανάθεσης προώθησης του ακινήτου.  Περαιτέρω το Γραφείο δεν είναι υπεύθυνο να καταβάλει  οιανδήποτε αξίωση  για άμεσες ή/και έμμεσες ή/και ειδικές ή/και επακόλουθες ζημίες ή/και για απώλεια κερδών.

 • Το κτηματομεσιτικό γραφείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση όπου κατά την διαδικασία προσφορών ή προβολής των ακινήτων, υπάρξει προσωρινή δυσλειτουργία ή απώλεια χρήσης της υπηρεσίας που προφέρει η πλατφόρμα, για λόγους που είναι πέραν του ελέγχου του γραφείου, ούτε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες για το ακίνητο που θα προβληθεί.

Γενικά, το Γραφείο δεν φέρει ευθύνη για την οιανδήποτε ισχυριζόμενη ζημιά προκύψει στο οιονδήποτε πρόσωπο από τη μη συμμόρφωση του ίδιου ή τρίτου προσώπου με τους ανωτέρω όρους.  Αποτελεί ευθύνη του οιουσδήποτε προσώπου που συμβάλλεται με το Γραφείο όπως συμμορφώνεται με τους πιο πάνω όρους, ως απαραίτητη προϋπόθεση χρήσης των υπηρεσιών του Γραφείου και όπως ζητεί διευκρινήσεις από το Γραφείο εάν το θεωρεί αναγκαίο.

Print Friendly, PDF & Email

Our Website is still Under Construction