Πληρωμή Συνδρομής

Επίπεδο Συνδρομής

Έχετε επιλέξει το επίπεδο συνδρομής Basic plan (6 months) .

6 months for € 119.00 euros including 19% VAT.

Η τιμή για την συνδρομή είναι119.00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.”.

Η συνδρομή λήγει μετά από 6 μήνες.


Πληροφορίες Λογαριασμού Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΟ

Διεύθυνση

 

Γενικοί Όροι Και Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ως Συνδρομητής

Γενικοί ‘Όροι Και Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ως Συνδρομητής / Αγοραστής

Νοείται ότι διαβάσατε τα αρχικά άρθρα:

Α) Συνδρομητές (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις) και Προσωπικά δεδομένα

Β) Οδηγίες Χρήσης

Με την υποβολή προσφοράς για τα ακίνητα που προβάλλονται στην πλατφόρμα του Κτηματομεσιτικού Γραφείου (εφεξής «Το Γραφείο»), νοείται ότι ο Συνδρομητής, έχει διαβάσει, μελετήσει και  κατανοήσει προσεχτικά τα αρχικά  άρθρα όπως αναφέρονται πιο πάνω, Α) Συνδρομητές (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις) και Προσωπικά Δεδομένα και Β) Οδηγίες Χρήσης  , παράλληλα με  τους όρους και προϋποθέσεις όπως διατυπώνονται παρακάτω :

 • Η αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ο Συνδρομητής οφείλει να μην κάνει την προσφορά. Εφόσον προβεί στην προσφορά, νοείται ότι έχει κατανοήσει πλήρως την πλατφόρμα όπως και τα άρθρα της και αποδέχεται.
 • Το Κτηματομεσιτικό Γραφείο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει τους Γενικούς Όρους ή/και τις χρεώσεις του Γραφείου. Οι αλλαγές θα αναρτιούνται με συγκεκριμένη ειδοποίηση 2 μήνες πριν. Στην εν λόγω ειδοποίηση θα αναφέρεται και η συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων όρων ή/και χρεώσεων.
 • Όσον αφορά τις αλλαγές που αναφέρονται στο σημείο (2) , ευθύνη για ενημέρωση και επανεξέταση πριν την υποβολή προσφοράς ενέχει μόνο ο Συνδρομητής.
 • Στην περιγραφή ακινήτου είναι αναγκαίο να αναρτιούνται τα εξής:
 1. Ποσό αύξησης της προσφοράς,
 2. Ποσό που απαιτείται να πληρωθεί για κράτηση του ακινήτου θα είναι πάντοτε €10,000.00,
 3. Ποσό που απαιτείται για την πληρωμή της προκαταβολής κατά την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης,
 4. Αναφορά σε τρείς (3) ημερομηνίες επίσκεψης (και ώρα) στο ακίνητο με την παρουσία του κτηματομεσίτη.

Το σύστημα θα εμφανίζει για κάθε ακίνητο, το ποσό εκκίνησης (starting price), καθώς και το ελάχιστο αποδεκτό ποσό εκ μέρους του πωλητή για να υπάρξει νικητής / κατακυρωτής προσφορών.

 • Το Κτηματομεσιτικό Γραφείο θα εκδίδει νόμιμη απόδειξη για οιανδήποτε πληρωμή που αφορά κτηματομεσιτικές υπηρεσίες του. Κάθε τιμολόγιο θα επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση 19% ΦΠΑ.

Ποσό Συνδρομής:

 • Το ποσό συνδρομής ανέρχεται στα Ευρώ 100.00 σ πλέον ΦΠΑ και έχει διάρκεια έξι (6) συνεχόμενους μήνες . Το εν λόγω ποσό δεν είναι σε καμία περίπτωση επιστρεπτέο, ακόμα και αν ο Συνδρομητής επιθυμεί να σταματήσει την συνδρομή του πριν την λήξη των 6 μηνών ή ακόμα και εάν το γραφείο ακυρώσει μία συνδρομή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση των στοιχείων που δηλώθηκαν στο σύστημα, του συνδρομητή ή του ενδιαφερόμενου αγοραστή. Ο Συνδρομητής είναι ο μόνος δικαιούχος για να προβαίνει σε προσφορές, ενώ η συνδρομή δεν μεταβιβάζεται ούτε εκχωρείται.
 • Το ποσό πληρωμής της συνδρομής πληρώνεται μία φορά και ο Συνδρομητής έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα που αφορούν την περιγραφή του ακινήτου ή/και φωτογραφίες ή/και βίντεο, για όλα τα ακίνητα που θα προβληθούν κατά την διάρκεια των 6 μηνών.

Η συνδρομή δίνει το δικαίωμα υποβολής προσφοράς σε οποιοδήποτε αριθμό ακινήτων, (κατά την διάρκεια των 6 μηνών που ισχύει η συνδρομή), λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση που το σύστημα καθιστά νικητή τον Συνδρομητή, αυτός θα είναι υπόλογος στην πληρωμή των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών του Γραφείου για κάθε ακίνητο, η τιμή των οποίων δεν θα είναι μικρότερη των Ευρώ 1000.00 πλέον ΦΠΑ (ανά ακίνητο).   Το ποσό αυτό δεν θα είναι σε καμία περίπτωση επιστρεπτέο, είτε επέλθει η αγορά ακινήτου είτε όχι.   Σε περίπτωση που αλλάξει δηλαδή γνώμη ο συνδρομητής ή ο ενδιαφερόμενος αγοραστής για τον οποίο ο συνδρομητής εκτελεί καθήκοντα αντιπροσώπου, ο συνδρομητής είναι υπόλογος σε πληρωμή των κτηματομεσιτικών μας υπηρεσιών που ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 1000.00 σ πλέον ΦΠΑ.

Επίσκεψη στα ακίνητα:

 • Η επίσκεψη σε ένα ακίνητο της αρεσκείας του Συνδρομητή ή/και του Ενδιαφερόμενου Αγοραστή δεν είναι απαραίτητη για να υποβάλει την  προσφορά ο συνδρομητής.

Μπορεί να επισκεφθεί το ακίνητο πριν την υποβολή προσφοράς είτε και μετά, μόνο στις προκαθορισμένες ημερομηνίες (συνολικά 3 διαφορετικές ημερομηνίες), ενώ σε περίπτωση απουσίας του  δεν θα πραγματοποιείται επιπλέον επίσκεψη.  Τα άτομα που επιτρέπεται να επισκεφτούν το ακίνητο , δεδομένου ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από το Γραφείο,  είναι:

Α) Ο Συνδρομητής, εφόσον είναι ο Ενδιαφερόμενος Αγοραστής,

Β) Ο Ενδιαφερόμενος αγοραστής εφόσον έχει δηλωθεί από τον συνδρομητή ως ενδιαφερόμενος αγοραστής,

Γ) Ο νικητής των προσφορών, πριν την υπογραφή της συμφωνίας κράτησης, με την παρουσία ενός προσώπου με τον οποίο ο νικητής προσφορών έχει συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού, εφόσον ενημερώθηκε το γραφείο γραπτώς για τα στοιχεία αυτού του προσώπου.

Σε κάθε περίπτωση ο συνδρομητής είναι υπεύθυνος να δηλώσει τον ενδιαφερόμενο αγοραστή στην φόρμα συνδρομής αλλά και να ενημερώσει το γραφείο πριν την επίσκεψη στο ακίνητο για το άτομο που θα επισκεφθεί το ακίνητο μαζί με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο meshiti@meshiti.com μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη για τα στοιχεία τους, γραπτώς.

Σε περίπτωση που ο συνδρομητής αποφύγει να ενημερώσει το γραφείο είτε επιδιωχθεί η επίσκεψη στο ακίνητο άλλων προσώπων που δεν δηλώθηκαν γραπτώς είτε τα στοιχεία τους δηλώθηκαν αλλά είναι ελλιπή, δεν θα επιτραπεί η επίσκεψη στο ακίνητο και δεν θα επιτραπεί γενικά η υπογραφή συμφωνίας κράτησης ή/και η συμφωνίας πώλησης εκτός με το άτομο που δηλώθηκε ως ενδιαφερόμενος αγοραστής.  Σε κάθε περίπτωση ευθύνη έχει ο συνδρομητής.   Σε περίπτωση παράβασης των όρων του γραφείου, η συνδρομή θα ακυρωθεί αμέσως χωρίς απαραίτητα να ειδοποιηθεί ο συνδρομητής.   Ο συνδρομητής δεν θα έχει δικαίωμα απαίτησης έναντι του γραφείου.

Σε κάθε περίπτωση ιδιοκτήτης θα ενημερωθεί για τα στοιχεία των ατόμων που θα επισκεφθούν το ακίνητο του.  Περαιτέρω επιβάλλεται κατά την επίσκεψη στο ακίνητο να παρουσιάζεται η ταυτότητα ή διαβατήριο των πιο πάνω ενδιαφερόμενων προσώπων έτσι ώστε να γίνεται η κατάλληλη ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

Σε περίπτωση που τα πιο πάνω ενδιαφερόμενα πρόσωπα αποφύγουν να πράξουν τα πιο πάνω  , δεν θα επιτραπεί  η επίσκεψη στο ακίνητο, άλλου από τον Συνδρομητή ή/και του Ενδιαφερόμενου Αγοραστή και δεν θα επιτραπεί η υπογραφή συμφωνίας πώλησης άλλου ατόμου από το άτομο που δηλώνεται ως Ενδιαφερόμενος Αγοραστής.

Δ) Η παρουσία του κτηματομεσίτη ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του είναι απαραίτητη κατά την διάρκεια τον επισκέψεων.  Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής και/ή ο Ενδιαφερόμενος Αγοραστής,  ή  συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας του Ενδιαφερόμενου Αγοραστή , επισκεφθεί το ακίνητο χωρίς αυτή η επίσκεψη να έγινε με την παρουσία του κτηματομεσίτη ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του, ο Συνδρομητής καθίσταται αυτόματα υπεύθυνος σε πληρωμή του συνολικού ποσού των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών που θα πλήρωνε ο πωλητής, πλέον των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών που είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ο Συνδρομητής από την στιγμή που προβαίνει σε προσφορά και το σύστημα τον καθιστά νικητή.

Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη στο ακίνητο προσώπου αλλού από τον Συνδρομητή εφόσον δεν είναι ένα από τα πρόσωπα όπου αναφέρθηκαν στο σημείο 'Επίσκεψη στο ακίνητο'.

Πληροφορίες Προσφοράς:

 • Ενημέρωση για την ημερομηνία και την ώρα για την διαδικασία προσφοράς θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας. Δεδομένου ότι ενδέχεται να αλλάξει ο προγραμματισμός των προσφορών, ο Συνδρομητής έχει ευθύνη να ελέγχει την ημερομηνία και ώρα της προσφοράς αμέσως πριν από την συμμετοχή στην προσφορά.

Προσφορές ηλεκτρονικά:

 • Μετά την εγγραφή o Συνδρομητής μπορεί να υποβάλει προσφορές , εφόσον έχει ξεκινήσει το δικαίωμα του για την υποβολή προσφορών.

Οι προσφορές είναι τελικές και δεσμευτικές ενώ σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη υπογραφή της συμφωνίας πώλησης, εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένος στην πληρωμή των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών του Γραφείου ,δηλαδή του ποσού των Ευρώ 1000.00σ πλέον ΦΠΑ.

 • Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δίνεται στην περιγραφή ακινήτου βάση είτε με τις δικές του εμπειρίες, γνώσεις , εάν υπάρχουν, είτε επικοινωνώντας με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Περεταίρω είναι δυνατό να γίνει έλεγχος για τυχόν δεσμευτικές ρυμοτομίες, απαλλοτριώσεις , δρόμους υπό εγγραφή, περιοχές αρχαιοτήτων,  προτού υποβληθεί η προσφορά.

Το Γραφείο θα ενημερώσει τον Συνδρομητή ,πέρα από την πληροφόρηση για την περιγραφή του ακινήτου , για οποιαδήποτε άλλα νομικά σημεία .  Το Γραφείο είναι δυνατό  να μην έχει ενημέρωση για στοιχεία του ακινήτου που θα έπρεπε να είχαν δοθεί από τον κύριο του ακινήτου ή δεν ήταν δυνατό να μην γνωρίζει κατά την περίοδο που το ακίνητο υποβλήθηκε προς πώληση ή οι αρμόδιες υπηρεσίες αρνήθηκαν να παρέχουν ενημέρωση στο Γραφείο.

Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής νοείται ότι είναι ενήμερος για τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά του ακινήτου ή/και για τυχόν τροποποιήσεις ή/και έξοδα συντήρησης ή/και έξοδα ανέγερσης κλπ, προτού υποβάλει την προσφορά του όπως και ότι είναι έτοιμος όσο αφορά την χρηματοδότηση.  Δεν θα δοθεί περεταίρω χρόνος για αίτημα δανειοδότησης.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε πελάτες που επιθυμούν να προβούν σε άμεση αγορά.

Ώρες λήξης της προσφοράς:

 • Οι ηλεκτρονικές προσφορές πώλησης ακινήτων έχουν χρονικό περιθώριο το οποίο ορίζεται από το σύστημα όσο αφορά την διάρκεια της προσφοράς. Οποιαδήποτε προσφορά γίνει στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας, θα έχει ως αποτέλεσμα η λήξη της προσφοράς να παρατείνεται αυτόματα από την στιγμή που υποβλήθηκε προσφορά.

Παράδειγμα: Εάν μία προσφορά που έχει προγραμματιστεί να κλείσει στις 6.00, λάβει προσφορά στις 5:59 και ο εκτεταμένος χρόνος υποβολής προσφορών είναι 5 λεπτά, ο χρόνος κλεισίματος δυνατόν να επεκταθεί αυτόματα στις 6:04.  Η λειτουργία αυτόματης επέκτασης παραμένει ενεργή, μέχρι να μην ληφθούν περεταίρω προσφορές εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Σύνταξη Συμφωνίας Κράτησης και Συμφωνίας Πώλησης:

 • Μόλις το Γραφείο παραλάβει την πληρωμή των κτηματομεσιτικών μας υπηρεσιών (πληρωτέες από τον νικητή), θα φέρει τον Συνδρομητή ή/και τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, σε επικοινωνία με το αρμόδιο δικηγορικό γραφείο, (γραπτώς),  το  οποίο  θα αναλάβει την ετοιμασία της Συμφωνίας Κράτησης, μέχρι να ετοιμαστεί η Συμφωνία Πώλησης.

Σε περίπτωση όπου ο Συνδρομητής επιθυμεί να συνεργαστεί με άλλο δικηγορικό γραφείο για την σύνταξη των εν λόγω Συμφωνιών , θα είναι υπόλογος  σε ολική πληρωμή των υπηρεσιών του δικηγορικού γραφείου που θα επιλέξει.

Σε διαφορετική περίπτωση, νοείται ότι τα έξοδα του δικηγορικού γραφείου που θα ετοιμάσει την Συμφωνία Κράτησης καθώς και την Συμφωνία Πώλησης θα πληρωθούν από τον πωλητή και τον αγοραστή εξίσου.  Σε περίπτωση που ο πωλητής θέλει να συνεργαστεί επίσης με διαφορετικό δικηγορικό γραφείο από αυτό που προτείνει το γραφείο ή ο συνδρομητής, τότε τα δύο μέρη θα πληρώσουν τα δικηγορικά έξοδα ο κάθε ένας του γραφείου που συνεργάστηκαν.

 • Οι επιτυχόντες προσφοροδότες που αποφεύγουν εντέλει να προχωρήσουν σε συμφωνία κράτησης του ακινήτου, χάνουν το δικαίωμα τους για συμμετοχή σε άλλη διαδικασία προσφορών, ενώ το Γραφείο μονομερώς θα διακόψει την συνδρομή τους.  Παρόλα αυτά, ο Συνδρομητής παραμένει υπόλογος στην πληρωμή των υπηρεσιών  που ανέρχονται μίνιμουμ στο ποσό των Ευρώ 1000.00σ πλέον ΦΠΑ, ως νικητής προσφοράς.

Επαλήθευση στοιχείων του συνδρομητή:

 • Συνδρομητής πρέπει να είναι οποιοδήποτε άτομο άνω των 18 ετών. Πρέπει να παρέχονται τα πλήρη στοιχεία του Συνδρομητή έτσι όπως αναγράφονται στην πλατφόρμα .Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή Συνδρομητή σε περίπτωση που δεν έχει πεισθεί για την αυθεντικότητα των στοιχείων του, ενώ δυνατόν να προσπαθήσει να επικοινωνήσει την ίδια στιγμή ή/και αργότερα της εγγραφής με τον ενδιαφερόμενο συνδρομητή, για τον ίδιο λόγο
 • Το κτηματομεσιτικό γραφείο δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση επίσημων εγγράφων ταυτοποίησης των συνδρομητών της κατά την διαδικασία υποβολής προτάσεων και/ή διεκπεραίωσης συναντήσεων και/ή ραντεβού σε οιαδήποτε ακίνητα με σκοπό την διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων του,  συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις καθώς και για την αποτροπή της καταστρατήγησης της διαδικασίας υποβολής προσφορών και/ή νόθευσης δημοπρασιών και/ή διαδικασίας πωλήσεως.

Προσφορές και Τερματισμός στην προβολή των ακινήτων:

 • Ο πωλητής, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στο Γραφείο αίτημα για άμεσο τερματισμό προβολής του ακινήτου του στην πλατφόρμα για σοβαρό λόγο (σοβαρό θέμα υγείας ή τραυματισμό, απρόβλεπτη επιβάρυνση επί του ακινήτου του, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή συγκύριος έχει αποβιώσει), τότε το Γραφείο θα είναι υπόχρεο για την εκπλήρωση του αιτήματος. Σχετική ενημέρωση για τερματισμό προβολής συγκεκριμένου ακινήτου θα αναρτιέται στο σχετικό άρθρο της πλατφόρμας, ‘Ανακοινώσεις’.

Το Γραφείο δεν θα φέρει ευθύνη έναντι συνδρομητή ή και νικητή διαδικασίας προσφοράς, ή ενδιαφερόμενου αγοραστή σε περίπτωση που αναγκαστεί να τερματίσει την προβολή ακινήτου. Όσον αφορά την πληρωμή των υπηρεσιών μέχρι την στιγμή του άμεσου τερματισμού το Γραφείο δεν θα απαιτήσει πληρωμή και παράλληλα θα επιστρέψει το ποσό της συνδρομής στην περίπτωση όπου ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για άλλο ακίνητο εφόσον υποβάλει γραπτώς το αίτημα του προς το γραφείο, το γραφείο θα μελετήσει την περίπτωση και θα απαντήσει.

Ο Συνδρομητής μπορεί πριν από την προγραμματισμένη ώρα κλεισίματος της προσφοράς να συνδεθεί για να επιθεωρήσει τυχόν αλλαγές ή/και πρόσθετες πληροφορίες ή/και ανακοινώσεις.

 • Αρχιτεκτονικά σχέδια ή/και σχεδιαγράμματα και κατόψεις με διαστάσεις, θα προβάλλονται κατά προσέγγιση, ενώ σε περίπτωση που αναρτώνται φωτογραφίες τύπου 3D, πιθανώς να αναφέρονται στις περιγραφές ως τέτοιες.

(Δ1) Δυσλειτουργία/Τερματισμός λειτουργίας/Απώλεια Χρήσης:

 • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, τερματισμού ή προσωρινής απώλειας της υπηρεσίας που προσφέρει η πλατφόρμα  ή λάθους στην λειτουργία, η προσφορά δυνατόν να καταστεί άκυρη. Σε αυτή την περίπτωση, το Γραφείο δεν εγγυάται την συνεχόμενη και χωρίς εμπόδια ή χωρίς απώλεια προβολής της πλατφόρμας για λόγο που είναι πέραν της αρμοδιότητας του Γραφείου, αλλά και ούτε εγγυάται την γρήγορη αποκατάσταση εφόσον κάτι τέτοιο είναι πέραν της βούλησης του και των χειρισμών του.
 • Σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις το Γραφείο θα καταβάλει όλες τις δυνατές και λογικές προσπάθειες έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταστεί η χρήση της πλατφόρμας σε λειτουργεία. Το Γραφείο δεν θα είναι υπεύθυνο σε περίπτωση ακύρωσης της προσφοράς/ των προσφορών  ή/και ακύρωσης ολόκληρης της διαδικασίας ή/και σε περίπτωση που δεν υπάρξει καθόλου προσφοριοδότης για κάποιο ακίνητο που προβάλει η πλατφόρμα.

Το Γραφείο δεν φέρει ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνο  σε πληρωμή αποζημιώσεων ή σε πληρωμή δικηγορικών εξόδων ή νομικών αξιώσεων, είτε για απώλεια κέρδους, είτε λόγω της απώλειας λειτουργίας, λόγω δυσλειτουργίας, ή λόγω απενεργοποίησης από την πλατφόρμα του ακινήτου / των ακινήτων, ή προβληματικής λειτουργίας της πλατφόρμας ή λανθασμένης λειτουργίας, είτε για λόγους έκτακτης ανάγκης που αφορούν τον ιδιοκτήτη είτε για λόγους επιβολής από τον ιδιοκτήτη για άμεσο τερματισμό της προβολής του ακινήτου.

Το Γραφείο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία , διακοπή, απώλεια  υπηρεσίας και  διακοπή διαδικτύου.

Ο Συνδρομητής δεν δικαιούται να αξιώσει και το Γραφείο δεν θα καταβάλει στο Συνδρομητή ή ενδιαφερόμενο αγοραστή, οποιαδήποτε αξίωση, αν τα πιο πάνω αναφερόμενα επισυμβούν , κατά την διαδικασία προβολής του ακινήτου ή/και κατά την διαδικασία υποβολής προσφοράς. Περαιτέρω το Γραφείο δεν είναι υπεύθυνο να καταβάλει  οιανδήποτε αξίωση  για άμεσες ή/και έμμεσες ή/και ειδικές ή/και επακόλουθες ζημίες ή/και απώλεια κερδών.

Το Γραφείο  δεν φέρει καμία ευθύνη για την οιανδήποτε ισχυριζόμενη ζημιά προκύψει στο  οιονδήποτε πρόσωπο από τη μη συμμόρφωση του ιδίου ή τρίτου προσώπου με τους ανωτέρω όρους.  Αποτελεί ευθύνη του οιουδήποτε προσώπου που συμβάλει με το Γραφείο μας όπως συμμορφώνεται με τους πιο πάνω όρους, ως απαραίτητη προϋπόθεση χρήσης των υπηρεσιών του Γραφείου και όπως ζητεί διευκρινήσεις από το Γραφείο εάν το θεωρεί αναγκαίο.

(Δ2) Πνευματικά Δικαιώματα:

 • Όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας του Γραφείου συμπεριλαμβανομένου του υλικού, περιεχομένου , άρθρων και στοιχείων του ακινήτου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δίκαιου.


Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή/και αντιγραφή κοινοποίηση στοιχείων της πλατφόρμας ή/και προβολή, με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από εξουσιοδοτημένο άτομο του Γραφείου.

(Δ3) Διεθνή Χρήση:

 • Κάθε Συνδρομητής συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στην χώρα όπου προβάλλεται η πλατφόρμα (Κύπρος), ενώ η πλατφόρμα δυνατόν να προβάλλεται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ή και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Το Γραφείο δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία στο σύστημα του υπολογιστή του Συνδρομητή ή/και για τυχόν απώλεια δεδομένων από την χρήση της πλατφόρμας . Περαιτέρω ο Συνδρομητής έχει ατομική ευθύνη για την διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασής του στην πλατφόρμα κατά το χρονικό πλαίσιο που ισχύει η συνδρομή του.
 

Print Friendly, PDF & Email